Prawo baterii

Informacje dotyczące utylizacji baterii

Uwaga dotycząca utylizacji starych baterii

Poniższa informacja skierowana jest do osób, które używają baterii lub produktów z wbudowanymi bateriami i nie odsprzedają ich już w dostarczonej im formie (użytkownicy końcowi):

Bezpłatny zwrot starych baterii

Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu starych baterii, aby zagwarantować profesjonalną utylizację. Zużyte baterie możesz oddać do miejskiego punktu zbiórki lub do lokalnych sprzedawców. Jako dystrybutor baterii jesteśmy również zobowiązani do odbioru starych baterii, przy czym nasz obowiązek zwrotu ogranicza się do starych baterii tego typu, które posiadamy lub mieliśmy jako nowe baterie w naszym asortymencie. W związku z tym możesz zwrócić stare baterie powyższego typu z odpowiednią opłatą pocztową lub przekazać je bezpłatnie bezpośrednio do naszego magazynu wysyłkowego pod następującym adresem:

Amilano GmbH

Leschwiesenstr. 16

86899 Landsberg am Lesch

Znaczenie symboli baterii

Baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Ten symbol oznacza, że ​​baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W przypadku akumulatorów zawierających więcej niż 0,0005 procent masy rtęci, więcej niż 0,002 procent masy kadmu lub więcej niż 0,004 procent masy ołowiu, pod symbolem kosza znajduje się nazwa chemiczna stosowanego zanieczyszczenia – oznacza to „Cd” dla kadmu, „Pb” oznacza ołów, a „Hg” – rtęć.